Súťaž je organizovaná internetovým obchodom www.tatragoat.sk.

Organizátorom je osoba Dávid Ľudovít Godiška – TATRAGOAT, Kpt.Nálepku 136/82, 059 21 Svit, ktorá je registrovaná na úrade: Okresný úrad Poprad. Číslo živnostenského registra: 740 – 32328, IČO: 50 438 425, DIČ: 1122432740, tel. +421 908 646 474,

e-mail: tatragoat@tatragoat.sk

Súťaž trvá od 8.3.2022 13:00 do 9.3.2022 13:00.

Podmienky pre zapojenie do súťaže:

Označte do komentára príspevku súťaže ženu, dievča, priateľku, kamarátku ktorá pre Vás veľa znamená a s ktorou najradšej trávite čas v prírode, dajte “Páči sa mi to” na daný príspevok so súťažou a verejne zdieľaj príspevok na svojej časovej osi. Výhrou je 2x Čelenka Koruna Tatier – pre dospelých.

Zapojiť do súťaže sa môžu všetky osoby s občianstvom a trvalým bydliskom Slovenskej republiky s výnimkou rodinných príslušníkov a spolupracovníkov internetového obchodu.

Výherca sa určuje náhodným žrebovaním v nasledujúci deň skončenia súťaže, kde bude uverejnený v komentári príspevku a na Facebooku Tatragoat Slovakia.

Výhry budú odovzdané prostredníctvom Slovenskej pošty – bezplatne (výhercovi sa ozveme prostredníctvom Facebookovej správy, kde nám poskytne svoje údaje na odoslanie výhry). Výhry budeme odosielať len v rámci územia Slovenskej republiky.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom. Vaše údaje poskytujete organizátorovi súťaže www.tatragoat.sk a nie Facebooku.